Privaatsus

1. Privaatsus

1.1 Veebilehe reisivolur.ee omanikule OÜ Dagösun usaldatud isikuandmed on kaitstud ning neid ei jagata kolmandate osapooltega.

1.2 Veebilehe kaudu kogume järgmisi andmeid:

1) üldine anonüümne statistika veebilehe külastatavuse kohta;

2) e-poes ostja andmed.

1.3 Isik annab veebilehel oma isikuandmeid sisestades veebilehele õiguse neid andmeid töödelda ning kasutada (näiteks Toote kohaletoimetamiseks).

1.4 Isikuandmete kasutamine toimub ainult juhul, kui isik on andnud selleks oma nõusoleku ning andmeid töödeldakse järgides EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (20016/679), isikuandmete kaitse seaduse ja muude õigusaktide nõudeid.

1.5 Veebilehe omanik OÜ Dagösun on isikuandmete vastutav töötleja.

2. Autoriõigus

2.1 Kui pole märgitud teisiti on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja OÜ Dagösun.

2.2 Sisule on lubatud viidata ainult siis, kui on selgelt arusaadav, et tegemist on viitamisega ning viitele on lisatud veebilehele viitav link.

2.3 Veebilehe sisu kasutamine kommertseesmärkidel ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud.